Charakteristika materskej školy Sedlice

Sme dvojtriedna materská škola. Náš presný názov je Základná škola s materskou školou Sedlice, nakoľko sme právnym subjektom so základnou školou v Sedliciach.

Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Sídlime v budove bývalej základnej školy. Máme dve samostatné oddelenia, ktoré sú vybavené nábytkom pre deti, stolami, stoličkami, ale aj ležadlami, ktoré rozkladame pre popoludňajší odpočinok. V budove je ešte detská šatňa, chodba, toalety pre deti, výdajňa stravy a toalety pre zamestnancov.

Strava sa denne priváža na vozíku zo školskej jedálne základnej školy.

Prevádzka materskej školy.

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 06:30 hod. - 16:00 hod.

Školský rok začína 04.09.2017 a končí 31.08.2018. V čase vianočných a iných prázdnin je prevádzka v materskej škole prerušená spravidla na 1-2 týždne. V čase letných prázdnin je prevádzka v materskej škole prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek a vykonáva sa sanita a príprava na výchovno-vzdelávaciu prácu.

 


História MŠ

Aj v našej materskej škole pracujeme s deťmi, ktoré sú veľmi šikovné a hravé. Preto sme sa rozhodli vytvoriť si vlastnú webovú stránku, na ktorej Vás budeme informovať o dianí v materskej škole.