Čo je nové v oboch triedach

V školskom roku 2017/2018 je zapísaných 32 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku do dvoch tried.

1.trieda : Mravčeky - 14 detí, učiteľky:    Jana Kováčová

                                                           Renáta Mihaľová                 

  

                                                             

2. trieda : Farbičky - 18 detí, učiteľky:   Ľuboslava  Jakubiková

                                                          Veronika Fedorová  

 

                 

 

Plány výchovno-vzdelávacej činnosti na mesiac Marec:

Téma mesiaca: Vykuklo slniečko

Témy týždňa: Rozprávkovo

                     Dedina, mesto

                     Jar už prišla

                     Na gazdovskom dvore