Čo je nové v oboch triedach

V školskom roku 2018/2019 je zapísaných 35 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku do dvoch tried.

1.trieda : Včielky - 17 detí, učiteľky:    Veronika Fedorová

                                                        Ľuboslava Jakubiková                

  

                                                             

2. trieda : Farbičky - 18 detí, učiteľky:   Jana Kováčová

                                                          Renáta Mihaľová

 Plány výchovno-vzdelávacej činnosti na mesiac: Máj

Téma mesiaca: Čo nám lúka núka

Témy týždňa:Chrobáčikovo

                   Na návšteve u záhradníka

                   Moja rodina

                   Mesto dedina