Čo je nové v oboch triedach

V školskom roku 2018/2019 je zapísaných 35 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku do dvoch tried.

1.trieda : Včielky - 17 detí, učiteľky:    Veronika Fedorová

                                                        Ľuboslava Jakubiková                

  

                                                             

2. trieda : Farbičky - 18 detí, učiteľky:   Jana Kováčová

                                                          Renáta Mihaľová

 

                 

 

Plány výchovno-vzdelávacej činnosti na mesiac: Október

Téma mesiaca: Pani Jeseň

Témy týždňa: Na poli a vzáhrade

                     Ovocníčkovia

                     Lesné tajomstvá

                     Úcta k starším