Práca s interaktívnou tabuľou

Pre lepšie využitie interaktívnej tabule v triede, absolvovali všetky p. učiteľky inovačné vzdelávanie na tému: Využitie interaktívnych technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.

Pre lepšiu a zaujímavejšiu prácu s tabuľou si pripravili aj zaujímavé edukačné programy pre deti.

Na tému : Poznaj a chráň les, Ovocie a zelenina, Plody lesa, Moje telo

                 Dopravné prostriedky,pracovné profesie

                 Zem a prírodné živly, Zdravá výživa, 

                 Hmyz

                 Počasie, Ako idú dni,Vesmír a hviezdy, Vymyslená rozprávka, ako aj prezentácie a úpravy rôznych rozprávok.