poplatky

03.04.2017 18:49

V dňoch 05.04.2017 - streda a 06.04.2017 - štvrtok sa vyberá triedny poplatok v sume -4€ a povinný poplatok v sume 6€.

—————

Späť